TAKSIMI I PRONES

Nga 1 Prilli, te gjithe apartamentet, shtepite e legalizuara, dyqanet, garazhet, bodrumet, zyrat dhe magazinat do te taksohen me taksen e re te prones. Me taksen e re, si ndertesa qe sherbejne per banim dhe qe do te taksohen me 0.05% te vleres se çmimit, do te përfshihen: apartamentet, shtepite e legalizuara, garazhet e mbyllura…

Lexo më shumë